Usluge

Marketing

Cjenik marketing usluga

Digitalno oglašavanje

-Google oglasi
od 50,00€
+15% od ugovorenog budgeta
-Facebook oglasi
od 50,00€
+15% od ugovorenog budgeta
-Kreativni koncept oglasa
od 20,00€ po proizvodu/usluzi

Društvene mreže

-Otvaranje profila
od 35,00€
-Plan objava
od 50,00€ mjesečno
-Pisanje i postavljanje objava
od 20,00€ po objavi
-Postavljanje objava
od 5,00€ po objavi
-Nagradni natječaj
od 150,00€

Google My Business

-Otvaranje profila
od 35,00€
-Održavanje profila
od 20,00€ mjesečno
-Savjetovanje i edukacija
od 40,00€ po satu
-Edukacija o recenzijama, reklamacijama i online komunikaciji
od 40,00€ po satu

Plan marketing aktivnosti

-Mjesečni plan
od 200,00€

-Godišnji plan
od 1.900,00€

Branding

Cjenik usluga brandiranja

Rebranding

-Analiza branda i tržišta
od 200,00€
-Kreativni koncept rebrandinga
od 350,00€
-Mapa brandinga
od 250,00€
-Plan aktivnosti
od 900,00€

Strategije i analiza

Cjenik usluge analize, savjetovanja i izrade strategije

Marketing

-Analiza marketing aktivnosti
od 100,00€
-Marketing strategija
od 500,00€

Korisničko iskustvo

-Customer journey analiza
od 100,00€
-Customer journey
od 500,00€

Komunikacija

-Strategija komunikacije
od 200,00€
-Krizna komunikacija
od 40,00€ savjetovanje po satu

Oglašavanje

-Strategija oglašavanja
od 100,00€
-Optimizacija zadanog budgeta
od 150,00€

Kreativa

Cjenik usluga kreativnog pisanja, izrade grafičkih priprema i izrade web stranica

Grafička priprema za print

-Roll up, baner, plakat, flyer ili letak
od 150,00€
-Vizitka, memorandum ili mapa A4
od 60,00€
-Oglas (časopisi)
od 100,00€
-Etiketa
od 100,00€
-Oslikavanje vozila
od 100,00€
-Brandiranje poslovnih prostora
od 100,00€

Grafička priprema za digital

-Dizajn oglasa za online oglašavanje i društvene mreže
od 35,00€
-Infografika
od 50,00€
-Izrada prezentacija
od 20,00€ po slajdu

Copy i kreativno pisanje

-PR članak
od 50,00€
-Nativni članak
od 50,00€
-Opis proizvoda i usluga
od 20,00€
-E-book
od 150,00€

Izrada web stranice

-Izrada landing stranice
od 150,00€
-Izrada jednostavne web stranice
od 600,00€
-Izrada složene web stranice
od 1.200,00€
-Održavanje web stranice
od 45,00€ mjesečno
-Pisanje i objava web sadržaja
od 45,00€ po sadržaju

Dogovori konzultacije

Svaki klijent je individua za sebe i poslovni odnos ugovara se potpuno personalizirano.